Uşak 30.12.2023
Uşak eski valisi Funda Kocabıyık tarafından Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’ın
RT ettiği bir Twit sebebi ile ilgili olarak açılan dava ile ilgili açılan davada, Uşak 1.
Asliye Ceza Mahkemesinin Dilipak’ın Berat Kararı İzmir Bölge Adliye
Mahkemesinin 12. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.
12. Ceza Dairesi kararı oy birliği ile istinaf başvurusunu esastan reddederken, ilk derece
mahkemesinin Berat kararını onaylamış oldu.
Mahkeme kararında “… hukuken geçerli ve elverişli kanıtlarla, mahkemenin kovuşturma
sonucunda oluşan inan ve takdirine, gösterilen gerekçelere göre mahkemece verilen berat
kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, katılan vekilinin ileri sürdüğü istinaf talebi
yerinde görülmemiş olmakla..” istinaf başvurusunu 12.12.2023 tarihli oturumunda
reddetti.
“Kamu görevlisine karşı, kamu görevi nedeniyle hakaret”ten açılan davada Dilipak ve
avukatı, “… bir mesajı RT ederken Dilipak’ın kendi mesajını verdiği, ayrıca eleştirilen
konunun bir kamu görevlisinin kamu görevini aşan, hukukun koruması kapsamı dışında
kalan, toplumda tepkiye yol açan, bakanlık tarafından açıklama yapma gereği duyulan,
hukukun korumadığı, kamu yararı olmayan, abartılı ve çelişkili bir tasarrufun eleştiri
mahiyetinde olduğu, ayrıca, Basın ve STK temsilcilerinin kamu otoritelerine karşı artırılmış
eleştiri özgürlüğü, kamu görevlilerinin artırılmış tahammül yükümlülüğü olduğu, olayın
gerçek, aktüel, olay ile eleştiri arasındaki düşünsel bağ, kamu yararı çerçevesinde
değerlendirilmesi gerektiği ve bu çerçevede eleştirilerin alışmışın dışında sert ve abartılı
olmasının suç oluşturmayacağı” şeklinde bir savunma yapmıştı.
Uşak eski valisi Funda Kocabıyık, İstinafın kararını, Yargıtay nezdinde temyiz etti. Bu
sebeple mahkeme kararının kesinleşmesi için Yargıtay kararı beklenecek.
Okumaya devam edin
Yorumlar (0)